MULTIMEDIALNE KIOSKI KONTROLI DOSTĘPU DO ZARZĄDZANIA BRAMAMI, POMOSTAMI I WIZYTAMI

MULTIMEDIALNE KIOSKI KONTROLI DOSTĘPU DO ZARZĄDZANIA BRAMAMI, POMOSTAMI I WIZYTAMI

Zarządzanie bramą, zarządzanie nabrzeżem i zarządzanie gośćmi (tj. kontrola dostępu) ma duży wpływ na wprowadzanie towarów do produkcji lub na eksport tych towarów, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego obszaru logistyki.

Choć uważa się za proste zarządzanie bramkami, nabrzeżami czy wizytami, obsługę kierowców, rejestrację wjazdów/wyjazdów pojazdów i towarów oraz kolejek można zautomatyzować dzięki rozwiązaniom technologicznym Infokioski, takim jak kioski multimedialne i self – sprzęt serwisowy .

W rzeczywistości obecnie kioski multimedialne umożliwiają kontrolę i zarządzanie dostępem, takim jak wjazdy i zjazdy komunikacyjne, czy to w przypadku parkingów, prywatnych wspólnot mieszkaniowych, czy organizacji.

Zarządzanie bramami, molami lub wizytami ma fundamentalne znaczenie, niezależnie od tego, czy mówimy o higienie, czy o bezpieczeństwie.

Wraz z rosnącą popularnością IoT (Internet of Things) rośnie skłonność konsumentów do przyjmowania rozwiązań zwiększających wygodę kontroli dostępu. Ponadto, ponieważ oszustwa i cyberataki nadal istnieją, istnieje potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. A ta potrzeba jest widoczna w kilku sektorach przemysłu.

Zalety rozwiązań kontroli dostępu

Rozwiązania technologiczne do kontroli i zarządzania bramami wjazdowymi, pirsami i gośćmi przynoszą szereg korzyści, począwszy od szybkości obsługi i kontroli wejść i wyjść, możliwej poprzez kioski samoobsługowe. To ostatecznie skutkuje zwiększonym bezpieczeństwem. Nasze infokioski są niepodatne na ataki hakerskie.

Istnieje jednak kilka zalet, które można wymienić:

1 – Skrócony czas oczekiwania

Jednym z celów kiosków multimedialnych jest zmniejszenie kolejek, zarówno przy wejściu, jak i wyjściu z placówek i organizacji. Istnieje również możliwość wyboru sprzętu zbliżeniowego lub sprzętu, z którego można korzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnych, co ułatwia zachowanie dystansu społecznego oraz bezpieczeństwo i wygodę ludzi .

2 – Zwiększona produktywność

Wzrost produktywności następuje również poprzez cyfryzację i automatyzację, co widać w cyfrowych billboardach i kioskach multimedialnych Infokioski, które wśród różnych gromadzonych funkcji przekazują informacje, reklamy, alerty i dane transportowe, ułatwiając cały proces pracy.

3 – Wzrost jakości usług

Jakość usług mierzy się szybkością i efektywnością działania organizacji, stąd znaczenie technologii.

4 – Dostępność 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu

Systemy pracy, które opierają się na cyfrowych procesach i komunikacji, umożliwiają całodobową pracę bram i bezpieczeństwa, zapewniając wygodę i dostępność dla wszystkich.

5 – Większa satysfakcja pracowników i klientów

Kioski multimedialne umożliwiają większą wydajność firmy i poprawiają doświadczenia pracowników, klientów i/lub odwiedzających.

Rozwiązania 

Istnieje kilka możliwości, jeśli chodzi o systemy kontroli dostępu , więc doświadczenie Infokioski jest wyjątkowe we wszystkich rozwiązaniach. Poza tym kioski można dostosować do potrzeb klientów.

Ten dostosowany do potrzeb sprzęt obejmuje system płatności za karty, monety i banknoty, a także oprogramowanie opracowane przez Infokioski z integracją z oprogramowaniem APDL za pośrednictwem usług internetowych/API, które umożliwiają kierowcom obciążanie ich kart. Sprawdź inne rozwiązania jakie oferują nasze Infokioski wewnętrzne.

Zadaniem tego kiosku jest umożliwienie kierowcom samochodów ciężarowych wykonywania przy kioskach funkcji związanych z załadunkiem i rozładunkiem, bez konieczności wysiadania z ciężarówki.

Model został specjalnie opracowany do użytku na zewnątrz, aby pełnić funkcję kiosku stojącego do przyjmowania kierowców ciężarówek w celu wjazdu do terminali.