Aktualności

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

  • Aktualności

Na trenie Gminy Szczytniki działa 7 Kół Gospodyń Wiejskich:

Koło Gospodyń Wiejskich w Główczynie

Koło Gospodyń Wiejskich w Iwanowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Sobiesękach Trzecich

Koło Gospodyń Wiejskich w Marcjanowie

Koło Gospodyń Wiejskich Szczytniki-Popów

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczewoli

Koło Gospodyń Wiejskich Kobylarka