Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Aktualności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Szczytniki 30
62-865 SZCZYTNIKI
Tel/fax: 62/7625433
mail: gopsszczytniki@post.pl

Kierownik 

Danuta Kupaj

Główny Księgowy 

Starszy Ref. ds. świadczeń rodzinnych

Bożena Mucha

Dorota Strumpf

Ref. ds. F. Alimentacyjnego i D. Mieszkaniowych

Magdalena Tułacz

Pracownik socjalny

Grażyna Zawadzka

Specjalista pracy socjalnej

Jadwiga Mierzwińska

Specjalista pracy socjalnej

Halina Sztandera

Pracownik socjalny  

Marta Kozłowska

Asystent rodziny

Patrycja Bilach