Aktualności

Historia gminy

  • Aktualności

Nazwa Szczytniki została odnotowana przez Jana Łaskiego w dokumencie z początku XVI w. jako Sczytniky. Na przełomie XVI i XVII wieku należała do rodziny Potworowskich, a następnie przez półtora wieku do rodziny Łubieńskich – którzy wybudowali tu dwór stojący do dzisiaj – obecna siedziba władz gminnych. Rodzina Łubieńskich rozwinęła tu gospodarkę hodowlaną, tkactwo płócienne, zajmowali się ulepszaniem upraw, zakładaniem ogrodów, pasiek, chmielników. Ostatnim rezydującym przedstawicielem rodu był Feliks Łubieński – minister sprawiedliwości w rządzie Księstwa Warszawskiego i reformator polskiego sądownictwa. Marian Brandys podaje, że właśnie Feliks Łubieński „jako pierwszy sprowadził do Polski ziemniaki i uprawiał je w swoich Szczytnikach pod Sieradzem”.
Dobra przechodziły kolejno w ręce kilku właścicieli, z których ostatnimi do roku 1940 byli Szarzyńscy.
Gmina Szczytniki została utworzona Uchwałą Nr XVII/98/72 ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 1972 roku.

Herb

Wizerunek herbu został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy na sesji w dniu 15 czerwca 1998 roku.
W tym samym dokumencie znajdujemy jego opis a zarazem wyjaśnienie zawartej w nim symboliki. „Herb gminy przedstawia tarczę herbową podzieloną na trzy pola, które symbolizują trzy najważniejsze miejscowości gminy: dwa dawne miasta Iwanowice i Staw oraz siedzibę gminy – miejscowość Szczytniki. W górnej części tarczy herbowej na złotym polu umieszczona jest czarna głowa żubra przebita mieczem (herb rodziny Lubieńskich „Pomian” dawnych właścicieli Szczytnik), o lewej stronie tarczy na czerwonym polu wieża (historyczny herb dawnego miasta Staw), po prawej stronie na czerwonym polu stylizowany kwiat białej róży (herb rodziny Gruszczyńskich „Poraj”, byłych właścicieli Iwanowic)”.