Aktualności

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

  • Aktualności

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


Przebudowa drogi gminnej nr 675711P Staw – Szczytniki

W dniu 12 października 2020 r. dokonano odbioru prac, polegających na przebudowie drogi gminnej na odcinku Staw – Szczytniki o długości 3,648 km. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Wartość robót wyniosła 1 768 916,03 zł,  z czego 1 061 349,60 zł stanowią środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5 m z utwardzonymi poboczami, nowym chodnikiem z kostki granitowej i płyt betonowych, oznakowaniem pionowym.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększył się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawił standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz skrócił się czas przejazdu pomiędzy miejscowościami Staw i Szczytniki.

Grażyna Sowa