Aktualności

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

  • Aktualności

Przebudowa drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka

W dniu 2 grudnia 2020 r. dokonano odbioru prac, polegających na przebudowie drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka o długości 1,135 km. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Wartość robót budowlanych wyniosła 563 528,07  zł,  z czego 398 975,00 zł stanowią środki finansowez Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5,5 m z utwardzonymi poboczami o szerokości 2×0,75 m, oznakowaniem pionowym i poziomym.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększył się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawił standard techniczny drogi.


Przebudowa drogi gminnej nr 675711P Staw – Szczytniki

W dniu 12 października 2020 r. dokonano odbioru prac, polegających na przebudowie drogi gminnej na odcinku Staw – Szczytniki o długości 3,648 km. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Wartość robót wyniosła 1 768 916,03 zł,  z czego:  1 061 349,60 zł stanowią środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 410 454,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5 m z utwardzonymi poboczami, nowym chodnikiem z kostki granitowej i płyt betonowych, oznakowaniem pionowym.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększył się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawił standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz skrócił się czas przejazdu pomiędzy miejscowościami Staw i Szczytniki.