Aktualności

REKRUTACJA 2020/2021

 • Aktualności

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SZCZYTNIKI

            Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Czytaj dalej

Strategiczne Studium Lokalizacyjne

 • Aktualności

Projektowany dokument - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie ...

Czytaj dalej

Złóż wniosek o dotację na nawadnianie gospodarstwa

 • Aktualności

Biuro Rozwoju Powiatu zawiadamia, że od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, ...

Czytaj dalej

Nowe, niższe ceny biletów

 • Aktualności

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 15.02.2020 r. zostają wprowadzone nowe ceny biletów na wymienionych poniżej trasach:

 • Kalisz - Józefów (cena biletu jednorazowego - 3,50 zł, cena biletu miesięcznego zwykłego - 110 zł, cena biletu ...

  Czytaj dalej

ANKIETA Programu Rewitalizacji Gminy Szczytniki

 • Aktualności

Szanowni Państwo,                                 

                Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji (odnowy, odbudowy, ożywienia) w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Szczytniki na lata 2020-2023. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej ...

Czytaj dalej

K U R E N D A

 • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, że 2 oraz 5 marca br. odbierane będą odpady wielkogabarytowe w ilości max 5 szt. (sprzęt RTV, AGD, meble, wykładziny, dywany, itp.).

W dni planowanego odbioru odpady powinny być wystawione do godziny 7 ...

Czytaj dalej

KURENDA

 • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki informuje, iż zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247) wniosek o zwrot podatku ...

Czytaj dalej

KURENDA

 • Aktualności

Urząd Gminy w Szczytnikach  informuje, że w dniu 25 lutego 2020r.
o godz. 1000 w sali OSP Szczytniki odbędzie się szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu.

Spotkanie jest skierowane do hodowców zwierząt, przewoźników zwierząt oraz ...

Czytaj dalej

PIERWSZY KLUB DZIECIĘCY W GMINIE

 • Aktualności

Gmina Szczytniki otrzyma środki na utworzenie Klubu dziecięcego. Powstanie Klubu  jest odpowiedzią na oczekiwania rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

23 stycznia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu "MALUCH+" ...

Czytaj dalej

Doradztwo księgowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z subregionu kaliskiego – II termin – 24 lutego br.

 • Aktualności

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli/-ki Kół Gospodyń Wiejskich z subregionu kaliskiego do udziału w bezpłatnym doradztwie z zakresu prowadzenia uproszczonej księgowości.

Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w m. Iwanowice, stanowiących własność Gminy Szczytniki (więcej...)

Czytaj dalej

Koncepcja realizacji Projektu Cyfrowa Wielkopolska

 • Aktualności

Szanowni Państwo Mieszkańcy gminy Szczytniki

Uprzejmie informuję, że Gmina Szczytniki w 2017 r. jako beneficjent zadeklarowała swój udział i udział mieszkańców gminy Szczytniki do udziału w Projekcie w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji ...

Czytaj dalej

Patriotyczne Obchody 75. Rocznicy Pomordowania Mieszkańców Marchwacza

 • Aktualności

W sobotę 25 stycznia 2020 r. w Marchwaczu miała miejsce Uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Pomordowania Mieszkańców tej miejscowości pod koniec II wojny światowej.  Do wyzwolonej wcześniej przez armię radziecką miejscowości niespodziewanie weszły niedobitki wojsk niemieckich. Nie są do końca znane okoliczności, dla ...

Czytaj dalej