Aktualności

Dodatek osłonowy

  • Aktualności

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).


Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł** przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych netto,
gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę.

 **podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Informacje jak wpisać budynek do centralnej ewidencji emisyjności.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać:
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki w poniedziałek od 8.00 do 16.00  od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, tel. 62 7625433

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki

Materiały

Wzór​_wniosku​_o​_dodatek​_osłonowy.docx 0.07MB
Wskazówki​_jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_osłonowy.pdf 0.16MB