Aktualności

Zapytanie ofertowe

  • Aktualności

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w roku 2022r

Zapytanie ofertowe (więcej…)