Aktualności

Uroczyste obchody w Gminie Szczytniki z okazji 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

  • Aktualności

W dniu 14 października br. odbyły się Gminne obchody  40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które zostały zorganizowane w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele:  samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, posłów na Sejm RP, Kuratorium Oświaty, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, policji, OSP, Koła Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich, Urzędu Gminy w Szczytnikach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Akcji Katolickiej,  gminnych Zespołów Szkół i Klubu Dziecięcego oraz społeczności gminnej.

   Po powitaniu uczestników gminnych obchodów przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu Panią Honoratę Szymańską, głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, który w swoim wystąpieniu przekazał  podziękowanie dla organizatorów uroczystości oraz istotne refleksje związane z obchodzonymi rocznicami, podkreślając, że „Wydarzenia, które miały rzucić Polaków na kolana, wbrew zdradzieckim zamysłom wroga – przerodziły się w nadzieję i wielką siłę narodu polskiego, i tylko dlatego dzisiaj możemy żyć w wolnej Ojczyźnie,  z dumnie powiewającą biało – czerwoną flagą we wszystkich zakątkach Polski.” Następnie została przedstawiona część artystyczna w wykonaniu uczniów i jednej z absolwentek, przygotowana pod kierunkiem nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, która została poprzedzona recytacją wiersza dyrektora szkoły „Bóg przychodzi w ciszy”. Szkolny spektakl wywołał wśród publiczności wiele wzruszeń i łez, a także gromkie owacje i uznanie dla kunsztu aktorskiego uczniów; które zostało wyrażone we wszystkich wystąpieniach naszych gości. Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pan Piotr Trybek odczytał list od Pani Minister Marleny Maląg, nawiązujący do minionych wydarzeń i podkreślający misję płynącą z nauczania Papieża Polaka „Nie wolno nam zapominać o nauce św. Jana Pawła II, o Jego umiłowaniu Ojczyzny, która Jemu zawdzięcza swoją wolność i niezależność.” Pani Dyrektor kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu Violetta Słupianek przedstawiła wystosowane do uczestników uroczystości pismo Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka, ze znamiennymi słowami „Życzę wszystkim, by dziedzictwo św. Jana Pawła II i postawa tych, którzy w chwilach pozornie beznadziejnych nie zwątpili w sens trwania państwa i narodu polskiego, było inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków.”;  a także przekazała z tytułu organizacji uroczystości gratulacje dla Pana Wójta i społeczności szkoły wraz z piękną publikacją książkową do biblioteki szkolnej. Z kolei Dyrektor Biura Poselskiego Pan Wincenty Nowak odczytał zgromadzonym okolicznościowe pismo od Posła na Sejm RP Pana Jana Dziedziczaka, w którym m.in. zostały zawarte istotne słowa dla młodego pokolenia „Drodzy Uczniowie, życzę aby Wasz Patron stał się wzorem w postępowaniu, by cechy Ojca Świętego pomogły Wam w urzeczywistnianiu ideałów i wyrastaniu na dobrych obywateli naszej Ojczyzny.” Natomiast Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Ławniczak w swoim przekazanym dla uczestników gminnych obchodów liście podkreślił m.in., że  „Żołnierze i Obywatele Polskiego Państwa Podziemnego zasługują na szczególny szacunek i uznanie. Pokazali słowem i czynem, że dla nich dobro Ojczyzny rzeczywiście jest wartością najwyższą.” W podobnym tonie patriotycznym brzmiało pismo przekazane od Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego, w którym możemy m.in. przeczytać „Mimo szalejącego terroru, ulicznych łapanek i rozstrzeliwań Polskie Państwo Podziemne trwało niezłomne i nieulękłe, a ludzie, którzy dbali o jego funkcjonowanie, zasługują na naszą wdzięczność.” Po tych wszystkich wspaniałych wystąpieniach gości swoje podziękowanie za organizację gminnych obchodów i piękny występ uczniów złożył również Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak, przekazując także życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Poza tym gospodarze uroczystości przekazali specjalne podziękowanie w formie grawerowanej tabliczki pamiątkowej dla Pani Minister Maląg, wyrażając jednocześnie swoją wdzięczność za możliwość zwiedzenia przez przedstawicieli samorządu gminnego i delegacje uczniów z nauczycielami ze wszystkich gminnych Zespołów Szkół w dniu 8 września br. – budynku Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Sejmu RP.  

   Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów i nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego „Ocalenie Jana Pawła II z zamachu”, ogłoszonego dla uczniów i przedszkolaków przez Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta. Po tak wielu emocjach i wzruszeniach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany z udziałem rodziców przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. W tym szczególnym dniu uczestnikom uroczystości żal było się rozstać, jednakże z pewnością w naszych sercach pozostaną na zawsze te wyjątkowe wspólnie przeżyte chwile oraz wymowne słowa Papieża Polaka „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Niech św. Jan Paweł II otacza nas swoją opieką i wszystkim z serca błogosławi! Serdecznie dziękujemy! (Honorata Szymańska)


  W Gminnych obchodach 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego uczestniczyli:   gospodarze uroczystości –  Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu Pani Honorata Szymańska; Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej reprezentujący Panią Minister Marlenę Maląg; Dyrektor Biura Poselskiego Pan Wincenty Nowak reprezentujący Posła na Sejm RP Pana Jana Dziedziczaka – sekretarza stanu pełniącego funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą;  Pani Dyrektor kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu Violetta Słupianek reprezentująca Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pana Roberta Gawła; Pani Dyrektor kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Żaneta Lasiecka Stodolna; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Marek Stodolny; Sekretarz Gminy Szczytniki Pan Dariusz Wawrzyniak; Radni Gminy Szczytniki –  Pani Danuta Świątek, Pan Wiesław Wróbel, Pan Dariusz Spychała, Pan Kazimierz Lewandowski, Pan Kazimierz Bączyk i Pan Piotr Zimny; sołtysi –  Pani Janina Kwaśniewska, Pan Krzysztof Wójtowicz, Pan Marek Suchecki, Pan Bogusław Jaśkiewicz, emerytowana Pani sołtys Stanisława Kasprzak; przedstawiciele policji; członkowie OSP, prezes OSP w Krowicy Zawodniej Pan Arkadiusz Jakubek; przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów; przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Krowicy Zawodniej Pani Julita Jakubek oraz w Michałowie Drugim Pani Renata Gryczyńska; Pracownicy Urzędu Gminy w Szczytnikach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; diecezjalny Prezes Akcji Katolickiej Pan Robert Lis; Nauczyciele i Rodzice Uczniów i Przedszkolaków Zespołu Szkół w Iwanowicach, Szczytnikach, Radliczycach i Stawie; Pani Kierownik Klubu Dziecięcego w Marchwaczu Joanna Jędrzejewska z Pracownikami; Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Emeryci – Pan Dyrektor Antoni Konieczny z Małżonką, Pani Jadwiga Chojnacka, Pani Danuta Młynek, Rodzice i Rada Rodziców wraz z Przewodniczącą Panią Beatą Kuświk, Przedszkolaki, Uczniowie i Absolwenci Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu; Mieszkańcy Gminy Szczytniki.
ORGANIZATORZY BARDZO DZIĘKUJĄ ZA UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCI!  

  Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie i uczestnicy przedstawienia z okazji Gminnych obchodów 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego:   NAUCZYCIELE: Pan Krzysztof Pietrzykowski, Pani Małgorzata Gajewska, Pani Katarzyna Pichiewicz, Pani Janina Antczak, Pani Małgorzata Pietrzykowska   AKTORZY: Szymon Wójtowicz, Jakub Rodziak, Weronika Jakubek, Milena Nieborak, Natalia Pawlak, Jakub Nowacki, Maja Menderska, Alan Nowicki, Mikołaj Szymański, Filip Tułacz, Julia Szarzała, Patryk Suchecki, Katarzyna Łatkowska, Aleksandra Wójcik, Roksana Kasprzak, Nadia Małolepsza, Hanna Pietrzykowska, Kinga Kurek, Tomasz Dulas, Marysia Raźniewska, Maja Włodarz, Natalia Jędrzejewska, Nikola Rubas, Piotr Domagała   WOKAL: Aleksandra Wójcik, Hanna Pietrzykowska, Natalia Drewniak (absolwentka), Katarzyna Łatkowska, Roksana Kasprzak, Patryk Suchecki, Maja Menderska, Julia Szarzała, Marysia Raźniewska, Maja Włodarz, Natalia Jędrzejewska, Nikola Rubas   KURTYNA: Filip Markowski, Łukasz Szczęsny, Oskar Ignasiak, Marcin Żarnecki   SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PIĘKNY WYSTĘP ARTYSTYCZNY!  

Laureaci z nauczycielami – opiekunami Gminnego Konkursu Plastycznego „Ocalenie Jana Pawła II”, ogłoszonego przez Wójta Gminy Szczytniki dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3, 4-6 i 7-8:   Zespół Szkół w Iwanowicach – Karolina Pilarska, Nadia Langa, Paulina Zawadzka, Oliwia Tylska /Nauczyciele – opiekunowie: Pani Elżbieta Tomczyk, Pani Arlena Krzywoźniak, Pan Jaromir Sowa/   Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu – Dawid Małolepszy, Nikola Rubas, Aleksandra Wójcik, Kinga Kurek /Nauczyciele – opiekunowie: Pani Agnieszka Szczęsna, Pani Małgorzata Gajewska, Pani Janina Antczak, Pan Krzysztof Pietrzykowski/   Zespół Szkół w Radliczycach –  Gabriela Matuszczak, Wiktoria Smolarek, Nadia Olejnik /Nauczyciele – opiekunowie: Pani Grażyna Olejnik, Pan Rafał Paczkowski/   Zespół Szkół w Stawie – Klaudia Kwaśniewska, Rozalia Miongowska /Nauczyciele – opiekunowie: Pani Bernadeta Krymarys, Pani Marlena Krzesińska/   Zespół Szkół w Szczytnikach – Hanna Braszak, Stanisław Rykowski, Jakub Nijak, Anna Kubicka /Nauczyciele – opiekunowie: Pani Paulina Błasiak, Pani Katarzyna Kleczewska, Pani Grażyna Militowska/ SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE!  

WYSTĄPIENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

podczas Gminnych obchodów 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w dniu 14 października 2021 r.w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu

   Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki! Witam serdecznie wszystkich uczestników Gminnych obchodów  40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w ich organizację: Pani Dyrektor Honoracie Szymańskiej; nauczycielom – Panu Krzysztofowi Pietrzykowskiemu, Pani Małgorzacie Gajewskiej, Pani Katarzynie Pichiewicz, Pani Janinie Antczak i Pani Małgorzacie Pietrzykowskiej; pracownikom, rodzicom i uczniom oraz przedszkolakom Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. Te dwie obchodzone dzisiaj przez nas ważne rocznice łączą się z przełomowymi wydarzeniami zapisanymi na kartach naszej narodowej historii, nierozerwalnie związanej z wartościami chrześcijańskimi.

   Jan Paweł II, „Santo Subito” – stanowi dla wielu osób największy autorytet i wzorzec do naśladowania, i często rodzi się pytanie co było najistotniejszą przyczyną fenomenu popularności Papieża Polaka już podczas jego ziemskiego życia. Z pewnością nie tylko niezwykła wiedza i wszechstronny talent, ale przede wszystkim jego wielkie serce, duża odwaga i autentyczność w apostolskim nauczaniu, korelacja słów i czynów, głęboki szacunek  i miłość do bliźniego, wielka wrażliwość na ludzkie cierpienie, ciepłe gesty, a przede wszystkim nieugięta wiara w Boga i szczególna cześć dla Matki Syna Bożego. W obecnych czasach często ma się wrażenie, że gwarantem wszelkiego sukcesu i rozwoju młodego pokolenia powinny być wyłącznie warunki materialne.  A jednak wbrew temu przekonaniu Papież Polak, który nigdy nie uznawał dóbr materialnych za priorytet  – odniósł spektakularny życiowy sukces, pomimo brzemienia trudnych doświadczeń. Całe życie Jana Pawła II przeplatane było nieustannym cierpieniem – w wieku 9 lat stracił matkę, w wieku 12 lat zmarł jego brat Edmund opiekujący się chorymi na szkarlatynę, w wieku 21 lat po śmierci ojca Karol Józef Wojtyła został zupełnie sam, bez żadnej najbliższej rodziny, w czasie II wojny światowej zmuszony był do pracy w kamieniołomach, a gdy już był Papieżem – w dniu 13 maja 1981 r. podczas środowej audiencji na placu św. Piotra w Watykanie padły niespodziewane strzały, w wyniku których Jan  Paweł II trafiony kulą w brzuch oraz prawe ramię i lewą dłoń, utracił ponad 3 litry krwi. Podczas zamachu i rekonwalescencji Papież nie tylko okrutnie cierpiał fizycznie, ale także  odczuwał głęboki ból wewnętrzny z powodu odejścia do Domu Ojca swojego wielkiego  przyjaciela – Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także ogromnie przeżywał duchowo to, że drugi  człowiek targnął się na jego życie; jednakże pomimo ogromnej krzywdy, jakiej doznał – Jan Paweł II, który ustanowił  dające ogromną nadzieję całemu światu Święto Miłosierdzia Bożego,  potrafił szczerze przebaczyć swojemu oprawcy.     Od momentu zamachu Papież borykał się z coraz większymi problemami zdrowotnymi, coraz bardziej cierpiał, pod koniec życia miał wielki problem z wypowiadaniem każdego słowa, w dniu 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37, po wysłuchaniu dziewięciu rozdziałów Ewangelii według św. Jana, serce Papieża przestało bić.

   Dzisiaj chylimy czoła przed tak wielkim rodakiem, który troszczył się o cały świat, o każdego człowieka;  który uczył nas patriotyzmu i wiernej miłości do Ojczyzny; który pokazał nam jak żyć i jak umierać. Dzisiaj chylimy czoła również przed innymi wielkimi patriotami i bohaterskimi obrońcami naszej Ojczyzny, przed żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego, przed uczestnikami Powstania Warszawskiego, którzy tak wiele i niesłusznie wycierpieli tylko dlatego, że nie ugięli się przed wrogami narodu polskiego i zachowali swoją wierność Polsce nawet za cenę swojego życia. W Dniu Edukacji Narodowej, w roku, w którym naród polski 7 października w Kaliszu   został zawierzony św. Józefowi – włączmy się w sposób szczególny w przekazywanie młodemu pokoleniu nieprzemijających wartości, od których zależy dalszy los naszej Ojczyzny, dążmy do prawdziwego i godnego dialogu oraz narodowej zgody, nie akceptując zła i zgubnych ideologii, którym trzeba odpowiedzieć stanowczymi słowami Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Non possumus!”. Za taką jednoznaczną postawę wobec wartości Jan Paweł II niezwykle cenił polską szkołę, o której pisał: „Mam osobisty dług wdzięczności wobec polskiej szkoły, wobec nauczycieli i wychowawców, których pamiętam do dzisiaj i modlę się za nich codziennie. To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu.”

   Bohaterowie naszej Ojczyzny pozostawili nam świetlane wzorce do naśladowania, jeśli jednak rodzą się jakiekolwiek wątpliwości – czy należy podejmować aż taki trud, zawsze postępować zgodnie ze swoim  sumieniem i bronić dobra Ojczyzny – to wtedy warto przypomnieć sobie chociażby dalszą istotną działalność Jana Pawła II po dramatycznym zamachu i upadku rannego Papieża Polaka na placu św. Piotra; solidarną odbudowę powstańczej Warszawy  po jej zburzeniu i przemienieniu w ruiny, zgliszcza. Wydarzenia, które miały rzucić Polaków na kolana, wbrew zdradzieckim zamysłom wroga – przerodziły się w nadzieję i wielką siłę narodu polskiego, i tylko dlatego dzisiaj możemy żyć w wolnej Ojczyźnie,  z dumnie powiewającą biało – czerwoną flagą we wszystkich zakątkach Polski. Niech z tych minionych wydarzeń płynie ogromna nadzieja również dla nas, nadzieja dająca odwagę do szukania  prawdy i budowania cywilizacji życia, zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II „Potrzebna jest nieustanna odnowa umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”        

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht