Aktualności

Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin – Popów

  • Aktualności

W dniu 15.10.2021 odbył się uroczysty odbiór przebudowanej drogi gminnej nr 675714P Korzekwin – Popów o łącznej długości 2,940 km. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 100 000,00 zł oraz  853 033,26 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W oficjalnym otwarciu drogi uczestniczyli:

– Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg, 

– Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Piotr Trybek,

– Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu – Żaneta Lasiecka – Stodolny ,

– Asystent Tomasza Ławniczaka Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Ryszarda Pluciński,

– Dyrektor Biura Poselskiego Jana Mosińskiego – Łukasz Wolski,

– Dyrektor Biura Poselskiego Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu – Wincenty Nowak

– Ksiądz Kanonik Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Paweł Jabłoński, który dokonał uroczystego poświęcenia inwestycji,

– Wójt Gminy Szczytniki – Marek Albrecht,

– Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak,

– Radni Gminy Szczytniki – Urszula Młynek i Kinga Wąsik,

– Sołtysi:  Kuczewoli – Joanna Szczęsna, Popowa – Ireneusz Olejnik i Korzekwina – Daniel Marucha,

– Skarbnik Gminy – Małgorzata Bloch wraz pracownikami Urzędu Gminy,

– Inspektor Nadzoru – Wiktor Piętka,

przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego:

– Wiceprezes Mariusz Harendarz i

– Kierownik budowy – Bogusław Matuszewski.

      W ramach zadania wykonano: poszerzenie jezdni do 5 m,  położono nową nakładkę asfaltową, utwardzono tłuczniem pobocza o szer. 0,75, wybudowano chodnik  o nawierzchni asfaltowej.   Na drodze powstały cztery perony autobusowe i dwa wyniesione przejścia dla pieszych z Systemem Aktywnej Informacji Wizualnej. Przebudowana droga łączy dwie drogi powiatowe 4623P i 4631P i stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców Korzekwina, Popowa, Kuczewoli i Włodzimierza.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA z Kalisza. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 937 033,92 zł.

      Wójt Gminy Marek Albrecht podziękował  Pani Minister Marlenie Maląg reprezentującej Rząd Rzeczypospolitej i Pani Żanecie Lasieckiej – Stodolnej przedstawicielce  Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego za przyznane dofinansowanie a wszystkim  posłom za wdrożenie programów inwestycyjnych, dzięki którym gmina Szczytniki nabiera nowoczesnego charakteru. Wójt wspomniał, że od 2019 r. z tych programów  gmina pozyskała ponad 5 milionów zł. Podziękowania za współpracę zostały również przekazane Radym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, mieszkańcom, inspektorowi nadzoru  i firmie realizującej inwestycję.

Dariusz Wawrzyniak