Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Na sprzedaż nieruchomości Powiatu Kaliskiego

  • Aktualności

Zarząd Powiatu Kaliskiego, na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6, i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XLVII/421/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego, położonej w obrębie Rożdżały, gm. Opatówek (więcej…)