Aktualności

INFORMACJA – Zwrot podatku akcyzowego

  • Aktualności

         Wójt Gminy Szczytniki informuje, iż zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy w terminie:  od dnia 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

         Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie potwierdzone   za zgodność z oryginałem) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego     w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli: od dnia 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. oraz wskazać numer  rachunku bankowego !

Wypłata zwrotu podatku  nastąpi w miesiącu październiku 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 litrów x ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 litrów  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2021 roku – 1,00 zł

WÓJT

Marek Albrecht