Aktualności

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM GRABOWSKIM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 • Aktualności

6 sierpnia odbyło się spotkanie Mieszkańców Gminy Szczytniki, władz Gminy  z Krzysztofem Grabowskim Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego i Starostom Powiatu Kaliskiego Krzysztofem Nosalem.  Wicemarszałek w ramach roboczej wizyty odwiedził cztery Świetlice Wiejskie w Stawie, Tymieńcu, Iwanowicach i Marcjanowie. Spotkanie miało na celu podsumowanie inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych i Urzędu Marszałkowskiego. Uczestniczący w spotkaniach Mieszkańcy dziękowali za wsparcie i wielokrotnie podkreślali znaczenie otrzymanych dofinansowań w rozwoju ich miejscowości, i  jednocześnie zgłaszali dalsze potrzeby społeczności licząc na kontynuację dobrej współpracy Władz Gminy  z Urzędem Marszałkowskim w zakresie  zaangażowania środków unijnych i środków z budżetu województwa w rozwój ich miejscowości.

W trakcie spotkania przedstawiono zrealizowane inwestycje:

 1.  „ Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Szczytniki poprzez przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej”  wsparcie finansowe w 2019r. z programu PROW w kwocie 500.000 zł, koszt całej inwestycji 1.156.873 zł
 2. „Rewitalizacja centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem” I etap  w 2019r. z programu PROW w ramach LGD „Długosz Królewski” –  dofinansowanie 138.704 zł, koszt całej inwestycji 217.986 zł.,
 3. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tymieńcu” w 2019r. z programu UM Pięknieje Wielkopolska Wieś kwota 21.000 zł, koszt całej inwestycji 34.172 zł.
 4. „Remont dachu Świetlicy Wiejskiej i sali OSP Iwanowice w 2019r.:  z programu PROW w ramach LGD „Długosz Królewski” dofinansowanie 132.000 zł, koszt całej inwestycji 206.577 zł,
 5. Przebudowa drogi w mc. Krzywda  w 2019 dofinansowanie z programu UM FOGR 144.000 zł, koszt całej inwestycji 344.020 zł,  
 6. Przebudowa drogi w mc. Główczyn w 2020 dofinansowanie z programu UM FOGR 135.000 zł, koszt całej inwestycji 255.532 zł.
 7. Remont toalet i ogrzewania w OSP Iwanowice w 2020r kwota dofinansowania z programu UM  PWW  w kwocie 28.500 zł, koszt całej inwestycji 63.758 zł,
 8. Remont dachu OSP Joanka w 2020 dofinansowanie z programu UM  PWW w kwocie 27.500 zł, koszt całej inwestycji 39.983 zł.
 9.  „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w miejscowości Popów” w 2020 kwota dofinansowania z WRPO – 420.513 zł, koszt całej inwestycji 702.513 zł.
 10. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów z programu PROW dofinansowanie 441.924 zł, koszt całej inwestycji 854.224 zł. 
 11. Budowa kanalizacji w Marcjanowie w 2019r. dofinansowanie 1.139.484 zł, koszt całej inwestycji 2.187.215 zł.

Dariusz Wawrzyniak