Aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki informuje, iż zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz  o centralnej ewidencji emisyjności budynków(t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 554), od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do złożenia deklaracji  o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Obowiązek przekazywania informacji do CEEB dla właścicieli /zarządców wynosi:

  •  w ciągu 12 miesięcy od dnia  uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dla budynków już istniejących;
  • w ciągu 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw dla nowo powstałych obiektów oddanych do użytku po dniu 01 lipca 2021r.

Deklarację można złożyć:

  • przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym: www.zone.gunb.gov.pl
  • osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Szczytnikach (dotyczy budynków położonych na terenie gminy Szczytniki) – deklaracja w załączniku.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Powyższy obowiązek dotyczy każdego właściciela i zarządcę budynku lub lokalu.

Za brak złożonej deklaracji będzie grozić grzywna wymierzona na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc do 5.000 zł.

Więcej informacji na stronie GUNB:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Formularz-A_budynki-mieszkalne

Formularz-B_budynki-niemieszkalne

Ulotka

Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk <-

Sekretarz Gminy Szczytniki

   (-) Dariusz Wawrzyniak