Aktualności

KURENDA

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki informuje, iż w związku z planowanym pozyskaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,  na terenie gminy Szczytniki przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości wymienionych powyżej odpadów. W związku z powyższym proszę zainteresowanych rolników z terenu gminy Szczytniki, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag, o wypełnienie odpowiedniego formularza do dnia 9 lipca 2021r.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście do Urzędu Gminy w Szczytnikach (pok. nr 2). Formularz można pobrać ze strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl, a także w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.

Warunkiem dofinansowania będzie otrzymanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ankieta w związku z przystąpieniem Gminy Szczytniki do programu Usuwanie folii rolniczej.

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak