Aktualności

Gmina Szczytniki informuje, że posiada na sprzedaż, w formie przetargu, następujące nieruchomości w miejscowości Górki (obręb Iwanowice)

  • Aktualności
  • oznaczonych jako działki: nr 176/7 o pow. 0,0854ha, nr 176/8 o pow. 0,0777 ha, nr 176/9 o pow. 0,1291 ha, przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
  • oznaczonej jako działka nr 176/5 o pow. 0,7104 ha, przeznaczonej pod budowę niepublicznego domu opieki społecznej dla osób starszych. (więcej…)