Aktualności

Komunikat dotyczący wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  • Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu z dnia 15 marca 2020 r. za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznano w Gminie Szczytniki następujące miejscowości: Marchwacz Kolonia, Marchwacz, Murowaniec, Trzęsów, Krowica Zawodnia, Krowica Pusta, Radliczyce, Gorzuchy, Cieszyków, Kuczewola, Marcjanów, Bronibór.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;


3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.


Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Rozporządzenie nr 2 2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)