Aktualności

K U R E N D A

  • Aktualności

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji. Wójt Gminy Szczytniki informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), a niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2019 r. poz.821 ze zm.).

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców Naszej Gminy, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Mając na celu zmobilizowanie i zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie prawidłowego oznakowania  posesji,  Wójt Gminy Szczytniki, apeluje do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne.

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht