Aktualności

INFORMACJA

  • Aktualności

Gmina Szczytniki uprzejmie informuje, że został dokonany odbiór nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korzekwin oraz Popów. W związku z powyższym w przypadku skanalizowanych części wymienionych miejscowości, istnieje techniczna możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439), każdy ma obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej; w jak najkrótszym terminie.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej ponosi użytkownik przyłącza. W sprawach technicznych przyłączenia do sieci, należy kontaktować się
z konserwatorem sieci kanalizacyjnej Panem Zbigniewem Banasiewiczem
(tel. 515 871 407)

W związku z powyższym Urząd Gminy informuje, że właściciele nieruchomości, zobowiązani są do zgłoszenia się do Urzędu Gminy, pokój nr 2 w celu dokonania procedury przyłączeniowej.

Sekretarz Gminy

/-/ Dariusz Wawrzyniak