Aktualności

Wyniki II i III naboru uczestników do projektu ,,Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”.

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki ogłasza wyniki II i III naboru uczestników projektu pt.: „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi;

Informujemy, że w związku z wolnymi miejscami w Klubiku kandydaci nie spełniający kryteriów mają możliwość zapisania dziecka do Klubiku po ukończeniu przez dziecku 1 roku życia.

Protokół z rekrutacji nr II (Pobierz…)

Protokół z rekrutacji nr III (Pobierz…)

Lista kandydatów zakwalifikowanych nabór nr II (Pobierz…)

Lista kandydatów zakwalifikowanych nabór nr III (Pobierz…)

Lista kandydatów nie spełniających kryteriów nabór nr II (Pobierz…)

Lista kandydatów nie spełniających kryteriów nabór nr III (Pobierz…)