Aktualności

REKRUTACJA 2021/2022

 • Aktualności

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SZCZYTNIKI

            Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),

            Wójt Gminy Szczytniki informuje o:

 1.  kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych
  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki w roku szkolnym 2021/2022,
 2. dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów,
 3. terminach postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych.

Kryteria rekrutacji na 31 stycznia 2021r.

 • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych określa:
 • Uchwała Nr XLIV/256/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – treść Uchwały PDF
 • do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych określa:
 1. Uchwała Nr XLIV/257/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – treść Uchwały PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa:

 1. Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki – treść Zarządzenia PDF

Wójt

/-/ Marek Albrecht

\