Aktualności

Ogłoszenie

  • Aktualności

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych terenie na terenie Gminy Szczytniki na lata 2021-2030”
Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców.
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 04.01.2021 r. do 25.01.2021 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach, Szczytniki 30 62-865 Szczytniki

Ponadto ankietę można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: https://forms.gle/cWHsGyqqjsQDr2t6A

Zachęcamy do elektronicznego wypełnienia ankiety.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczytnikach
Szczytniki 30
62-865 Szczytniki
e-mail: gopsszczytniki@wp.pl
tel.: 62 762 54 33