Aktualności

Wyniki I naboru uczestników do projektu ,,Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”.

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki ogłasza wyniki I naboru uczestników projektu pt.: „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi;

Protokół z rekrutacji (Pobierz…)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie (Pobierz…)

Lista kandydatów nie spełniających kryteriów w projekcie (Pobierz…)