Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Szczytniki oznaczonych jako działki nr 176/7 o pow. 0,0854ha, 176/8 o pow. 0,0777ha, 176/9 o pow. 0,1291ha położonych w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice) (więcej…)