Aktualności

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Szczytniki, w sezonie zimowym 2020/2021

  • Aktualności

Droga krajowa Nr 12 : odcinek Kalisz (gr. miasta ) – Opatówek – Chojno ( gr. woj. łódzkiego ) Rejon Dróg Krajowych w Kaliszu  tel. 62 764 92 15   lub 764 99 29

Drogi powiatowe :Koordynatorami  d/s zimowego odśnieżania są :

– dla rejonu „centralnego”  :              Norbert Wawrzyniak   tel. 697 819 800                    

– dla rejonu „południowego”  :          Mariusz Szydłowski      tel. 669 799 997

– dla rejonu „północnego” :               Robert Garncarek        tel. 601 978 082

W załączeniu Plan akcji zimowej z podziałem na rejony.

3.  Drogi gminne

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach

– w godz. urzędowania                                       tel. 62 762 50 01 wew. 38

poniedziałek               : od 800 do 1600

od wtorku do piątku   : od 700 do 1500

kontakt interwencyjny : tel. 666 371 482