Aktualności

102. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

  • Aktualności

W dniu 11 listopada br. przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach narodowej gehenny w jarzmie niewoli. Święto Niepodległości ze względu na stan pandemii obchodzone będzie w tym roku zupełnie inaczej nie tylko w naszej gminie, ale również w całym kraju – bez większych zgromadzeń i publicznych uroczystości, bez apeli na terenie szkół. Jednak warto w tym dniu pozostać w łączności narodowej i świętować w taki sposób, w jaki możemy, przestrzegając obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Bardzo dziękuję wszystkim gminnym Zespołom Szkół, które włączyły się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”, deklarując wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w dniu 10 listopada o godz. 11.11 – w danej grupie lub klasie podczas zajęć on-line dla uczniów szkół podstawowych oraz podczas zajęć stacjonarnych dla przedszkolaków.
Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby w dniu 11 listopada przy wszystkich domach i budynkach użyteczności publicznej zostały wywieszone biało -czerwone flagi; proszę również o wysłuchanie lub odśpiewanie w tym dniu w domach o godz. 11.11 hymnu państwowego na znak naszej wspólnoty gminnej i narodowej, a także o uczczenie w miesiącu listopadzie chociażby jednego wybranego miejsca pamięci narodowej poprzez złożenie symbolicznego kwiatka lub zapalenie znicza – jako dowód wdzięczności dla polskich bohaterów za ich niezłomność, umiłowanie Ojczyzny, wolność, którą dla nas wywalczyli oraz pozostawiony nam wzór do naśladowania.

W obecnych czasach pełnych niepokoju, niepewności ze względu na COVID-19 i aktualne konflikty społeczne, zwłaszcza podczas długich listopadowych wieczorów – może rodzić się w nas uczucie zniechęcenia, irytacji, lęku o przyszłość; mogą pojawiać się pytania: czy należy walczyć o dobro wspólne; czy to ma sens, aby służyć z poświęceniem Ojczyźnie; czy warto pozostać wiernym chrześcijańskim wartościom. Odpowiedź na te wszystkie nasze wątpliwości zawarta jest w autentycznych i licznych biografiach polskich bohaterów, kierujących się w swoim życiu trzema niepodważalnymi priorytetami, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna; które dawały siłę do walki i do przetrwania podczas długich lat niewoli; na pewno bez hołdowania tym wartościom – Polski nie byłoby dzisiaj na mapach świata.

Najwybitniejszy z naszych rodaków – Jan Paweł II nauczał: „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.” Budujmy więc prawdziwą duchową wspólnotę narodu polskiego oraz rzeczywistą sprawiedliwość i dobrobyt naszej Ojczyzny, pokonując powstałe bariery i brak wzajemnego zrozumienia – w oparciu o słowa Papieża Polaka: „Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.” Niech żyje wolna i sprawiedliwa Polska!

Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht