Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

  • Aktualności

Wójta Gminy Szczytniki – Gminnego Komisarza Spisowego

Stanowisko komputerowe w Urzędzie Gminy w Szczytnikach do przeprowadzenia samospisu internetowego:

Urząd Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139

W celu skorzystania ze stanowiska komputerowego należy wcześniej skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym dla Gminy Szczytniki – nr tel. 62 5971732 i ustalić termin (dzień i godzinę), w którym stanowisko zostanie udostępnione.

Więcej informacji na temat powszechnego spisu rolnego w 2020r. można uzyskać
na stronie internetowej spisrolny.gov.pl

Szczytniki, dnia 1 września 2020r.

   Wójt Gminy Szczytniki

Gminny Komisarz Spisowy

       (-) Marek Albrecht