Aktualności

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Główczyn.

  • Aktualności

W dniu 7 sierpnia 2020 r. dokonano odbioru nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Główczyn o nawierzchni asfaltowej, o długości 0,605 km. Wykonawcą robót była firma ARES Karol Wrzecioniarz ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa. Całkowita wartość robót budowlanych wyniósł 245 104,22 zł.

Gmina Szczytniki na realizację inwestycji  otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 135 000 zł.

Grażyna Sowa