Aktualności

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

 • Aktualności

W dniu 05.08.2020r. tj. środa odbyło się podpisanie aneksów umowy dotyczącej projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Umowa została zawarta między członkami Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w skład, której wchodzą:

 1. Gmina i Miasto Stawiszyn,
 2. Powiat Kaliski,
 3. Powiat Ostrowski,
 4. Powiat Pleszewski,
 5. Miasto Kalisz,
 6. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
 7. Gmina Blizanów,
 8. Gmina Brzeziny,
 9. Gmina Ceków-Kolonia,
 10. Gmina Godziesze Wielkie,
 11. Gmina Gołuchów,
 12. Gmina Koźminek,
 13. Gmina Lisków,
 14. Gmina Mycielin,
 15. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
 16. Gmina i Miasto Odolanów,
 17. Gmina Opatówek,
 18. Gmina Ostrów Wielkopolski,
 19. Gmina Przygodzice,
 20. Gmina i Miasto Raszków,
 21. Gmina Sieroszewice,
 22. Gmina Sośnie
 23. Gmina Szczytniki,
 24. Gmina Żelazków.

Głównym Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry oraz zwiększona o dostępność konsultacji dermatologicznych. Program będzie skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców AKO. Badaniami profilaktycznymi w kierunku nowotworów skóry w ciągu 3 lat realizacji projektu objętych zostanie 4500 mieszkańców, którzy zostaną zakwalifikowani na podstawie karty ryzyka. Program skierowana jest do osób aktywnych zawodowo w wieku od 50 do 64 lat. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

– działania edukacyjno-informacyjne (m.in. opracowanie, produkcja i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych, kampania medialna, happeningi profilaktyczne, szkolenia),

– rekrutacja uczestników projektu- rekrutacja odbywać się będzie m.in. elektronicznie poprzez utworzoną w tym celu domenę internetową z systemem rejestracji oraz przez pracowników medycznych POZ/ poradni specjalistycznych,

– działania profilaktyczne – 4500 osób zostanie poddanych badaniom wideodermatoskopem, otrzyma konsultacje specjalistyczną,

 – ewaluacja programu i kontrola jakości wykonywanych świadczeń – m.in. telefoniczne badanie ankietowe podsumowujące program wykonane na 400 losowo wybranych uczestnikach badań, organizacja konferencji naukowo-szkoleniowej, zewnętrzna ewaluacja programu.

Krystian Cierniak