Aktualności

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY SZCZYTNIKI NA LATA 2020 – 2023

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht zaprasza wszystkich zainteresowanych na  spotkanie podsumowujące pracę nad dokumentem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki. Spotkanie odbędzie się 04 sierpnia o godzinie 16.00 w sali OSP w Szczytnikach. Podczas spotkania zostanie przedstawiony Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki na lata 2020 – 2023. Zaprezentowane zostaną zarówno główne założenia Programu, jak i kierunki działań rewitalizacyjnych na najbliższe lata, które docelowo pomogą przezwyciężyć problemy dotykające społeczność lokalną.

Zachęcamy do wzięcia udziału. Rewitalizacja to długotrwały proces. Nie kończy się on na uchwaleniu Programu rewitalizacji. On się dopiero rozpoczyna!