Aktualności

WYNIKI I TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH W GMINIE SZCZYTNIKI PRZEPROWADZONYCH W DNIU 28 CZERWCA 2020 r.

  • Aktualności

Ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w % od najwyższego do najniższego wyniku poparcia w Gminie Szczytniki

Wyborcy oddali w Gminie Szczytniki 99,85% ważnych głosów.

Największe poparcie w Gminie Szczytniki otrzymał Andrzej Sebastian Duda – 71,32% głosów. Kandydat ten spośród jedenastu gmin w powiecie kaliskim najwyższe procentowe poparcie uzyskał w Gminie Szczytniki.

/na podstawie wyników udostępnionych przez PKW z dnia  30 czerwca 2020 r./