Aktualności

Spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Marleną Maląg w Gminie Szczytniki na temat „Tarczy antykryzysowej i programów społecznych”

  • Aktualności

   Pierwszego lipca bieżącego roku mieszkańcy gminy spotkali się z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Marleną Maląg. Reprezentację rządu przywitał na swoim terenie Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak. W swoim wystąpieniu Pan Wójt podkreślił dobrą współpracę władz centralnych z samorządem,  czego dowodem są liczne inwestycje zrealizowane na terenie gminy przy wsparciu środków rządowych. Spotkanie było również okazją do podziękowań ze strony włodarza gminy za  realne wsparcie dla samorządu lokalnego i liczne rządowe programy prorodzinne oraz wierność polskim tradycjom.

  Z kolei  Pani Minister na początku swojego wystąpienia powitała wszystkich uczestników spotkania i podziękowała za dobrą współpracę z gminą. W swoim wystąpieniu wyraziła również  swoje uznanie dla całej gminnej oświaty, podkreślając  m. in. propagowanie wartości przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu  oraz dobrze zorganizowaną akcję ważenia tornistrów w Zespole Szkół w Iwanowicach. Natomiast głównym tematem wizyty były programy społeczne wdrożone przez rząd zjednoczonej prawicy. Jak podkreślała Pani Minister,  od początku realizacji programu 500+ udało się skutecznie przetransferować do polskich rodzin olbrzymią kwotę ponad stu miliardów złotych. Pieniądze te nie tylko podniosły standard życia wielu milionów rodzin, ograniczyły poziom ubóstwa, ale stały się również impulsem rozwojowym, napędzającym krajową koniunkturę. Jak zaznaczyła Pani Minister, środki te okazały się szczególnie istotne podczas kryzysu wywołanego koronawirusem, zapewniając rodzinom pewne, comiesięczne źródło dochodów w wyjątkowo niepewnych czasach. Przedstawicielka rządu przypomniała również o rządowej „Tarczy antykryzysowej”, której najważniejszym zadaniem jest ochrona miejsc pracy. Jak podkreśliła Pani Marlena Maląg, już pierwsze dane zbierane z rynku pracy wskazują, że dzięki jej wdrożeniu, udało się skutecznie ochronić prawie 2,5 miliona miejsc pracy. Co istotne, rząd Premiera Mateusza Morawieckiego w dalszym ciągu zamierza kierować znaczne środki na inwestycje drogowe oraz kolejowe, i będą to projekty zarówno rządowe jak i samorządowe. Inwestycje te również będą miały nieocenione znaczenie przy szybkim wychodzeniu z gospodarczego spowolnienia spowodowanego ogólnoświatową pandemią. Na zakończenie Pani Minister podkreśliła, że gwarancją sprawnego wdrażania wszystkich tych programów, współpracy samorządu i władz centralnych będzie kolejna prezydentura Andrzeja Dudy.         

   Na spotkaniu pojawił się również poseł na Sejm RP Pan Tomasz Ławniczak. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie harmonijnej współpracy wszystkich ośrodków władzy w trudnym dla Polski i świata czasie. Jak zaznaczył, tylko prezydentura Andrzeja Dudy będzie rękojmią ambitnych planów inwestycyjnych rządu- przekopu Mierzei Wiślanej oraz budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego z wszystkimi inwestycjami towarzyszącymi (rozbudowa sieci dróg ekspresowych i kolei metropolitalnej). Co istotne, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zamierza zapomnieć o inwestycjach lokalnych. W dalszym ciągu finansowane będą przebudowy i remonty dróg czy na przykład budowa żłobków. Państwo wspierać będzie władze samorządowe w realizacji wielu cennych społecznie i infrastrukturalnie projektów. Jakby na potwierdzenie tych słów przybyli goście wręczyli Wójtowi Gminy Szczytniki, Panu Markowi Albrechtowi promesę z rządowego programu „Tarcza dla samorządów” na kwotę 809 492 zł.

   Po oficjalnych przemówieniach mieszkańcy gminy Szczytniki mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań i rozmowy z przybyłymi politykami. Zarówno Pani Minister Marlena Maląg jak i Pan Poseł Tomasz Ławniczak prosili mieszkańców gminy o ponowne wsparcie Andrzeja Dudy  w drugiej turze wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca.

Krzysztof Pietrzykowski