Aktualności

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl spotkań informacyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki.

Spotkania odbędą się:

  • 08 czerwca, godzina 16.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Szczytnikach dla sołectw:

Szczytniki (Szczytniki, Kobylarka), Krowica Zawodnia (Krowica Zawodnia, Grab), Chojno, Murowaniec, Popów, Kuczewola (Kuczewola, Rudunki Szczytnickie, Bronibór), Marcjanów

  • 08 czerwca, godzina 18.00 w Sali OSP w Iwanowicach dla sołectw:

Iwanowice, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Drugie (Sobiesęki Drugie, Helenów), Sobiesęki Trzecie (Sobiesęki Trzecie, Poręby), Guzdek-Daniel, Pośrednik (Pośrednik, Włodzimierz), Borek, Korzekwin, Główczyn, Antonin (Antonin, Kornelin, Pamiątków), Niemiecka Wieś, Iwanowice II (Górki, Krzywda, Strużka), Joanka (Joanka, Mała Gmina),

  • 09 czerwca, godzina 16.00 w sali OSP w Radliczycach dla sołectw:

Radliczyce, Gorzuchy, Marchwacz, Marchwacz-Kolonia, Trzęsów, Krowica Pusta,

  • 09 czerwca, godzina 18.00 w Sali OSP w Stawie dla sołectw:

Staw, Cieszyków, Kościany-Lipka, Mroczki Wielkie, Tymieniec (Tymieniec, Tymieniec-Dwór, Tymieniec-Jastrząb, Tymieniec-Kąty, Tymieniec-Niwka).

Podczas spotkań zostanie przedstawiona Diagnoza stanu Gminy Szczytniki oraz wprowadzenie do tematyki rewitalizacji i celu tworzenia Programu rewitalizacji. Przedstawione zostaną zasady składania propozycji projektów rewitalizacyjnych, które mają zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki na lata 2020–2023.