Aktualności

Projekt „Zdalna szkoła”

  • Aktualności

Z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół bez wkładu własnego. Program finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wniosek Gminy Szczytniki o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, został pozytywnie zweryfikowany.

Program umożliwił Gminie Szczytniki zakup 20 laptopów wraz z oprogramowaniem na łączną kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów 5  naszych szkół. Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwolił pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu Gminy Szczytniki.

Sylwia Rosiak