Aktualności

Ogłoszenie

  • Aktualności

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie P.1.2.1: Podejmowanie działalności gospodarczej (więcej…)