Aktualności

KURENDA

  • Aktualności

W związku z licznymi skargami na wałęsające się psy, Urząd Gminy
w Szczytnikach informuje, że, zgodnie z art. 10a, ust. 3 i 4 ustawy o ochronie zwierząt z dnia  21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638):

Zabrania się puszczania psów z zagrody bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Zakaz ten nie dotyczy ogrodzonego terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich Mieszkańców Naszej Gminy, a przede wszystkim najmłodszych proszę o dopilnowanie zwierząt domowych, aby nie opuszczały własnej zagrody (nieruchomości), bowiem zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt, kto narusza powyższy zakaz, podlega karze aresztu albo grzywny.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku otrzymania zgłoszenia od mieszkańców o wałęsającym się psie, Urząd Gminy będzie o powyższym informował Policję.