Aktualności

KOMUNIKAT

  • Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasze gminne zespoły szkół nadal pozostaną zamknięte. Nowe regulacje prawne obowiązują od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia i nakładają obowiązek kształcenia na odległość. Za szczegółowe rozwiązanie w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność dyrektorzy zespołów szkół.