Aktualności

Systemu Powiadamiania SMS dla Gminy Szczytniki

  • Aktualności

Powiadomienia dotyczą ważnych wydarzeń np.:

  • planowanych przerw w dostawach wody i energii,
  • przypomnienie o terminach płatności za podatek, odpady komunalne, wodę i ścieki,
  • terminu odbioru odpadów komunalnych,
  • drogowych i zmian w organizacji ruchu drogowego,
  • wybranych wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się w gminie,
  • kurend i informacji zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy.

Aby otrzymywać takie bezpłatne powiadomienia za pośrednictwem wiadomości SMS konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Prawidłowa rejestracja do Systemu Powiadamiania SMS odbywa się poprzez złożenie formularza: w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, 62-865 Szczytniki 139 – I piętro, pok. 4., wysłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl .

Regulamin Systemu Powiadamiania SMS

Rezygnacja z Systemu Powiadamiania SMS