Aktualności

Ogłoszenie

  • Aktualności

Gminny Ośrodek Kultury wypełniając odgórne zalecenia informuje o zawieszeniu na czas nieokreślony zajęć i warsztatów artystycznych na terenie gminy Szczytniki. O wznowieniu zajęć będziemy informować.

Mariusz Janiak

Dyrektor GOK w Szczytnikach