Aktualności

ANKIETA Programu Rewitalizacji Gminy Szczytniki

  • Aktualności

Szanowni Państwo,                                 

                Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji (odnowy, odbudowy, ożywienia) w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Szczytniki na lata 2020-2023. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą opracowaniu Diagnozy lokalnych problemów, która jest elementem Programu Rewitalizacji Gminy Szczytniki. Całość przyczynić ma się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Szczytniki.

Rewitalizacja to system działań mających na celu przywracanie do życia zdegradowanych terenów, obszarów oraz obiektów publicznych, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne czy gospodarcze.

Celem rewitalizacji jest ożywienie społeczne i gospodarcze Gminy Szczytniki, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych.  

         Wszystkie te działania mają na celu wzrost poziomu życia mieszkańców Gminy Szczytniki.

ANKIETA Programu Rewitalizacji Gminy Szczytniki