Aktualności

PIERWSZY KLUB DZIECIĘCY W GMINIE

  • Aktualności

Gmina Szczytniki otrzyma środki na utworzenie Klubu dziecięcego. Powstanie Klubu  jest odpowiedzią na oczekiwania rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

23 stycznia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „MALUCH+” 2020.   Złożony przez Wójta Gminy Szczytniki wniosek w ramach Programu „Maluch+” został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Gmina Szczytniki otrzyma dotację celową w wysokości 555 613,00 zł.

W dniu 3 lutego 2020 r. Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht wziął udział w regionalnej konferencji podsumowującej rządowe programy społeczne. W spotkaniu z samorządowcami uczestniczyli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg oraz Wojewoda Wielkopolski Pan Łukasz Mikołajczyk. W trakcie uroczystości wręczyli oni wielkopolskim samorządowcom, w tym również Wójtowi Gminy Szczytniki promesy dofinansowania w ramach tegorocznej edycji programu „MALUCH+”.

Projekt Gminy Szczytniki dotyczy modułu 1a – zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żadne żłobki i kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt zakłada realizację inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu – Klubu dziecięcego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. Klub ma zapewnić opiekę dla 24 dzieci z terenu Gminy Szczytniki w wieku 1-3 lata.

W ramach dofinansowania planuje się rozbudowę i nadbudowę budynku ZS w Marchwaczu oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno – higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zostanie zakupione i zamontowane wyposażenie, meble, sprzęt AGD i RTV oraz zabawki i pomoce dydaktyczne, a także doposażony plac zabaw przy budynku szkoły i utwardzona nawierzchnia.

Wartość inwestycji to 705 631,00 zł, z tego kwota przyznanej dotacji: 555 613,00 zł.

Inwestycja zostanie wykonana jeszcze w 2020 roku. Ponadto Gmina stara się o pozyskanie środków potrzebnych na funkcjonowanie Klubu dziecięcego przez okres  najbliższych dwóch lat.

Aleksandra Krążyńska-Dial