Aktualności

KURENDA

  • Aktualności

Urząd Gminy w Szczytnikach  informuje, że w dniu 25 lutego 2020r.
o godz. 1000 w sali OSP Szczytniki odbędzie się szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu.

Spotkanie jest skierowane do hodowców zwierząt, przewoźników zwierząt oraz podmiotów prowadzących uboje zwierząt rzeźnych.

Podczas szkolenia pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w  Kaliszu omówią następujące tematy:

– postępowanie ze zwierzętami przy uboju z konieczności;

– kierowanie zwierząt do uboju w rzeźni, identyfikacja, dokumentacja;

– uboje na użytek własny;

– bioasekuracja gospodarstw w świetle zagrożeń chorobami.

Wójt Gminy

Marek Albrecht