Aktualności

Świąteczna Sesja Rady Gminy Szczytniki

  • Aktualności

Tradycyjnie już w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem zebrała się na uroczystej sesji Rada Gminy Szczytniki. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht i Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak, w imieniu których Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mariusz Janiak powitał zgromadzonych gości: parlamentarzystów RP- Tomasza Ławniczaka oraz Andrzeja Grzyba; wicemarszałka sejmiku województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego; Powiatowego Lekarza Weterynarii- Joannę Kokot- Ciszewską; Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu- mł. insp. Tadeusza Królikowskiego; Komendanta Komisariatu w Koźminku- asp. szt. Hieronima Górala; burmistrza gminy Opatówek- Sebastiana Wardęckiego; radnych powiatowych; radnych gminnych; byłego Wójta Mirosława Juszczaka, dyrektorów Zespołów Szkół, kierowników i pracowników referatów Urzędu Gminy w Szczytnikach; przybyłych uczniów i nauczycieli. Jako, że koniec roku to zwykle dobry czas do podsumowań, także i tym razem Wójt Gminy Szczytniki przedstawił w zarysie zrealizowane projekty i przedsięwzięcia. Aby dobrze zobrazować dynamikę poczynań samorządu gminnego w mijającym roku Pan Marek Albrecht podkreślił, że suma wszystkich gminnych inwestycji zamknęła się w kwocie niemal 7 milionów złotych. Jak zaznaczył gospodarz spotkania dzięki gazetce gminnej i stronie internetowej mieszkańcy gminy są dobrze poinformowani o wszystkich inwestycjach i działaniach realizowanych  przez samorządowców. W przyszłym roku władze gminy zaplanowały wydatki inwestycyjne w kwocie blisko 6 milionów złotych. Wystąpienie Wójta zakończyło się podziękowaniem dla wszystkich osób i instytucji, z którymi gmina efektywnie współpracuje dla dobra jej mieszkańców. W szczególny sposób włodarz gminy podziękował również odchodzącej w tym właśnie dniu na emeryturę Pani Elżbiecie Biernat, długoletniej kierowniczce Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak. Podziękował wszystkim zaangażowanym w dzieło rozwoju gminy, a przybyłym gościom złożył najlepsze życzenia noworoczne. Potem Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy pogratulowali obecnym na uroczystości posłom pomyślnego wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych.

     Oprawę artystyczną sesji oraz scenografię przygotowali w tym roku uczniowie Zespołu Szkół w Szczytnikach pod kierunkiem nauczycieli Agnieszki Pogorzelec oraz Grażyny Militowskiej. Bogaty repertuar kolęd, pięknie zaaranżowany przez dzieci i młodzież wprowadził uczestników uroczystości w świąteczną atmosferę. Po występie głos zabrali przybyli goście. Poseł Tomasz Ławniczak podkreślił -doceniając poziom artystycznych wystąpień dzieci- że najlepszą inwestycją w przyszłość jest rodzina oraz edukacja młodego pokolenia. Poseł Andrzej Grzyb doceniając skalę wszystkich sukcesów gminy  życzył jej mieszkańcom przede wszystkim zdrowia. Wicemarszałek sejmiku województwa wielkopolskiego- Krzysztof Grabowski przedstawił listę inwestycji zrealizowanych przy finansowym wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego i podziękował za efektywną współpracę samorządów. Głos zabrał również burmistrz sąsiedniej gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego-  Benedykt Owczarek.

     W końcu nadszedł czas na tradycyjne łamanie się opłatkiem, poświęconym uprzednio przez proboszcza parafii Szczytniki- księdza kanonika Mariusza Buczka. Wszyscy uczestnicy spotkania usiedli do świątecznego stołu, na którym królowały tradycyjne polskie dania, przygotowane przez Panie „Okupniczanki” z Sobiesęk Trzecich. W tle przygrywała Orkiestra Dęta OSP z Iwanowic- nieodzowny uczestnik wszystkich istotnych gminnych wydarzeń. Czas zebranym umiliła również swoją ludową nutą gminna kapela „Złote Kłosy”. W atmosferze zadumy i rozmowy przy wigilijnym stole świąteczna sesja dobiegła końca.

     Warto dodać, iż  nazajutrz nieobecna na uroczystości z powodu ważnych spraw rządowych – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg –  odwiedziła Urząd Gminy i na ręce Wójta Gminy Marka Albrechta osobiście przekazała życzenia noworoczne dla wszystkich mieszkańców, pracowników i przyjaciół Gminy Szczytniki.

Krzysztof Pietrzykowski