Aktualności

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych

  • Aktualności

W dniu 7 listopada 2019 r., w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Szczytniki na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab – Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia – Kolonia Marchwacz – Trzęsów) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Umowę podpisali: Wicewojewoda Aneta Niestrawska, Wójt Gminy Marek Albrecht oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Bloch. W ramach zadania wykonane zostanie m.in. poszerzeni jezdni, odcinek ciągu rowerowego, zatoki autobusowe z peronami, wyniesione przejście dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem. Długość przebudowanego ciągu dróg wyniesie 4,850 km.

Wartość projektu po rozstrzygnięciu postepowania przetargowego wynosi 2 860 527,06 zł, natomiast wysokość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1 716 316,00 zł (60 % wartości kosztów kwalifikowalnych).

Gmina Szczytniki w poprzednich latach otrzymała również znaczne wsparcie finansowe na przebudowę dróg gminnych:

– w 2016 r., z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, kwotę 573 377,00 zł na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Chojno – Iwanowice,

– w 2018 r., z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, kwotę 1 360 000,00 zł na Przebudowę ciągu dróg gminnych Szczytniki (nr 675734P) – Popów (nr 675712P) wraz z przebudową miejsc postojowych w ciągu drogi nr 675712P.

Grażyna Sowa