Aktualności

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

 • Aktualności

W dniu 05.08.2020r. odbyło się podpisanie aneksów umowy między Urzędem Gminy Szczytniki a Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Studenckie Koło Naukowe dotyczącej współpracy przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. Według zgromadzonych statystyk Krajowego Rejestru Nowotworów w ...

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, położonych w miejscowości Górki

 • Aktualności

Ogłoszenie

Czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Kaliskiego

 • Aktualności

Zawiadomienie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Górki, obręb Iwanowice (więcej...)

Czytaj dalej

Sprawdź jak skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego

 • Aktualności

Dyżur telefoniczny 12 sierpnia 2020 r., tel. 62 735 73 13

godz. 10:00 – 13:00

Dowiesz się:

 • Czym jest bon turystyczny?
 • Kto może otrzymać bon?
 • W jaki sposób można go wykorzystać?
 • Gdzie można go wykorzystać?
 • Jak założyć konto na ...

  Czytaj dalej

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY SZCZYTNIKI NA LATA 2020 – 2023

 • Aktualności

Urząd Gminy w Szczytnikach uprzejmie informuje, że projekt LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SZCZYTNIKI NA LATA 2020 – 2023 został udostępniony na stronie internetowej (tutaj...). ...

Czytaj dalej

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta

 • Aktualności

Rada Gminy Szczytniki bez zarzutów oceniła pracę Wójta oraz wykonanie budżetu za rok 2019. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Szczytniki z wykonania budżetu za rok 2019,  pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, oraz pozytywną ...

Czytaj dalej

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY SZCZYTNIKI NA LATA 2020 – 2023

 • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht zaprasza wszystkich zainteresowanych na  spotkanie podsumowujące pracę nad dokumentem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki. Spotkanie odbędzie się 04 sierpnia o godzinie 16.00 w sali OSP w Szczytnikach. Podczas spotkania zostanie przedstawiony ...

Czytaj dalej

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego w miejscowości Górki z przeznaczeniem pod budowę niepublicznego domu opieki społecznej dla osób starszych

 • Aktualności

(więcej...)

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020

 • Aktualności

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek udzielenia informacji ...

Czytaj dalej

Przysługuje Ci bon turystyczny – załóż konto na PUE ZUS

 • Aktualności

Prezydent podpisał właśnie ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Bonu. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub ...

Czytaj dalej